Milieu

Van Duyvenbode Autoschade is koploper als het gaat om het werken met milieuvriendelijke stoffen en materialen. Heel actueel in de schade-herstelbranche is het fors terugdringen van de vluchtige organische stoffen (VOS) in de gebruikte lak- en andere materialen. De traditionele lakken bestaan voor zo'n 75% uit vluchtige stoffen, terwijl dit percentage bij de watergedragen lakken ongeveer nul is. Het gebruik van watergedragen lakken heeft consequenties voor zowel de verwerking van de lak als voor het gereedschap en de materialen die daarbij gebruikt worden.

Door het ontbreken van vluchtige stoffen moet, na het opbrengen van de basislak, een extra droogperiode worden ingelast. Na de basislak volgt de afdeklak; een blanke lak die bestaat uit twee componenten. Ook die afdeklak is de laatste jaren veel beter en milieu- en mensvriendelijker geworden. Momenteel werken wij uitsluitend met high-solid afdeklak. Deze is minder nevelrijk doordat er een hoger gehalte aan zware stoffen in zit en voorkomt daarmee een belangrijk deel aan ongewenste uitstoot. Ook het reinigen van het gereedschap gaat anders: het wordt schoongemaakt met water.